Papperskvitton… vara eller icke vara?

Pennor


Regeringen presenterade i början av 2024 en lagrådsremiss där man föreslår att kravet på ursprungligt räkenskapsmaterial som ska bevaras under en viss tidsperiod slopas. Förslaget innebär att räkenskapsmaterialet som kommer till ett företag i pappersform inte behöver sparas om det digitaliseras.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Förhoppningsvis är pappershögar och pärmar snart ett minne blott – vad kan tiden det kommer att spara används till istället?