Deklaration

Som företag måste du rapportera till Skatteverket hur mycket du ska betala i skatt och sociala avgifter kontinuerligt. Vi kan fixa allt åt dig! Vi sammanställer alla skatter du behöver betala samt när de ska betalas. Vi ansvarar för att deklarera dina skatter och för att rapportera dem till Skatteverket. Utöver de löpande deklarationerna behövs även ett par separata deklarationer efter bokslutet. Då ska företaget lämna in inkomstdeklaration och ägare av fåmansbolag behöver lämna in en privat inkomstdeklaration. Vi på Solid tar hand om dessa årliga deklarationer för både dig och ditt företag i samband med årsbokslutet och årsredovisningen.