Likviditet

Kontor

Många företag står fortsatt inför tuffa ekonomiska tider i och med inflationen och ökande räntenivåer. För företagsledare blir det extra viktigt att säkerställa att man har en god likviditet. Det kan vara avgörande för företagets fortsatta drift.

Se våra bästa tips nedan:

Se över dina kostnader 
Fakturera så fort som möjligt och se till att få betalt snabbare
Förläng kredittiden hos dina leverantörer
Gör en likviditetsbudget
Justera preliminärskatten (om möjligt)