Vad gäller inför sommarfesten?

Nu är sommaren här vilket innebär sommarfester för många företag. En sommarfest går som intern representation, alltså personalfest. I regel är två personalfester avdragsgilla per år.

Utgifter för måltider är inte avdragsgilla för företaget. Dock får du lyfta moms på förtäring på underlag upp till 300kr (exklusive moms) per person. Enklare förtäring och förfriskningar är däremot avdragsgilla med 60kr + moms per person. Kringkostnader som underhållning och lokalhyra är också avdragsgilla med 180kr + moms per person. Resekostnader som taxi eller buss från arbetsplatsen till festen är helt avdragsgilla.