Pennor

Papperskvitton… vara eller icke vara?

Regeringen presenterade i början av 2024 en lagrådsremiss där[…]