Rådgivning och utveckling av processer/rutiner

När vi sköter din bokföring får vi också mycket god insyn i ditt företags ekonomi. Baserat på denna inblick samt vår kunskap inom företagsutveckling, skatterådgivning och strategi ger vi dig en välgrundad ekonomisk rådgivning och föreslår väl fungerande rutiner. Vi har lång erfarenhet av entreprenördrivna bolag från olika branscher och med hjälp av vår rådgivning kan vi bidra till att:

  • Skapa en ökad förståelse för företagets potential och problem.
  • Hitta nya lösningar.
  • Se förbättringsmöjligheter.
  • Ge förslag på hur rutiner och uppföljningar kan utvecklas och implementeras.