Bokslut, deklaration och årsredovisning

Att sköta bokslutet, deklarationen och årsredovisningen på egen hand är inte bara tidskrävande och besvärligt – det är också väldigt tråkigt enligt de flesta. Men vi tycker faktiskt att det är roligt så låt oss sköta det åt dig.

Bokslut

För oss är bokslut mer än ett par papper – det är ett viktigt hjälpmedel för att företag ska kunna bli mer lönsamma. Eftersom att vi har en personlig relation till dig som kund så får vi en djup förståelse för din och ditt företags situation. Det gör det enklare för oss att hjälpa dig att effektivisera företagets ekonomi. När det är dags för det årliga bokslutet träffar vi gärna dig för att bl.a. gå igenom årets händelser, och analysera förändringar och eventuella avvikelser mot tidigare år. Behöver du särskild skatterådgivning i anknytning till bokslutet hjälper vi självklart dig med det också.

Deklaration

Som företag måste du rapportera till Skatteverket hur mycket du ska betala i skatt och sociala avgifter kontinuerligt. Vi kan fixa allt åt dig! Vi sammanställer alla skatter du behöver betala samt när de ska betalas. Vi ansvarar för att deklarera dina skatter och för att rapportera dem till Skatteverket. Utöver de löpande deklarationerna behövs även ett par separata deklarationer efter bokslutet. Då ska företaget lämna in inkomstdeklaration och ägare av fåmansbolag behöver lämna in en privat inkomstdeklaration. Vi på Solid tar hand om dessa årliga deklarationer för både dig och ditt företag i samband med årsbokslutet och årsredovisningen.

Årsredovisning

Om du driver ett aktiebolag måste du enligt lag framställa och skicka in en årsredovisning varje år till Bolagsverket. Självfallet hjälper vi gladeligen dig med det. Eftersom att vi har skött din löpande bokföring är underlaget redan förberett till stor del men det finns fortfarande saker som behöver göras för att slutföra årsredovisningen.

 

En väl presenterad årsredovisning är en förutsättning för att en revisor ska godkänna den (om krav finns på revision det vill säga). Om ditt företag är av den större graden behövs en revisor. Då har Solid goda kontakter med revisionsbyråer och vi kan också sköta all kommunikation med revisorn om du så önskar. När bokslutsarbetet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter vi all rapportering till Bolagsverket. Enkelt och smidigt!